ljubav prema slovima

Martinjski dani u Virju, studeni A.D. 2019.

Moj prvi službeni nastup, otkad sam otvorila obrt. Zbilo se to na Martinjskim danima 2019. godine u Virju, mjestu u Podravini u kojem sam provela većinu djetinjstva, pa mi je stoga bilo posebno milo započeti svoj ‘let’ baš ovdje, uz puno rodbine i prijatelja koji tu žive.

Bojevi za Sisak 1573, A.D.2016.

Svaki je početak težak. Ovo je bio moj prvi izlet na viteški turnir u samostalnoj izvedbi. Od Udruge je sa mnom išla samo tadašnja haljina. Moje skromno pojavljivanje na manifestaciji ,,Bojevi za Sisak 1573”, 2016. godine.